KONCEPCJA BIZNESU E-COMMERCE

Uczestniczymy w zyskach z budowanego przez nas rynku.

TWORZYMY RYNEK TRZEMA SPOSOBAMI:

KROK 1 - kupujemy

Otrzymujemy gratyfikację za każdy zakupiony na tej stronie produkt, któremu jest przypisywana pewna liczba punktów. Te zaś przeliczane są później na pieniądze.

KROK 2 - polecamy
KROK 3 - budujemy rynek

O produktach i usługach, które polubimy i które nam odpowiadają mówimy innym ludziom i kiedy oni zaczynają kupować przez swoją stronę internetową, otrzymujemy punkty za każdą rzecz kupowaną przez nich.

Możemy powiedzieć o tym innym ludziom tworząc społeczności internetowe. Producenci zdają sobie sprawę, ze słowo mówione jest najbardziej efektywna formą REKLAMY. Kiedy zatem powiemy innym o tej możliwości i oni zaczynają budować społeczności internetowe, to otrzymujemy punkty nie tylko za każdą rzecz kupowana przez nich, ale także przez społeczności internetowe, które oni stworzą. 

KONCDEPCJA TO...

IM WIĘCEJ PUNKTÓW, TYM WIECEJ PIENIĘDZY